Home / Zasady zwrotów

  Zasady zwrotów

  ZASADY ZWROTÓW TOWARU
  1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za meble na rachunek Klienta. Koszt odesłania nie podlegają zwrotowi. Zwrot jest możliwy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest odsyłany w oryginalnym opakowaniu. Nie dotyczy to wyrobów nieprefabrykowanych, które wykonane były “na indywidualne zamówienie”, dokonano w nich zmian wymiarów na życzenie Klienta – miały wymiary lub/i kolor inny niż standardowe. (ustawa z 30 maja 2014r o prawach konsumenta art. 38 pkt. 3)
  3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego ?Oświadczenia o odstąpienia od umowy? i wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Firma ?Makowski? ul. Dobryszycka 65 97-505 Blok Dobryszyce lub kontakt@homeble.pl
  4. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, starannie zabezpieczony na czas transportu. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie towaru oraz oryginału dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury). Przesyłki bez oryginalnego opakowania oraz niewłaściwie zapakowane nie zostaną przyjęte i automatycznie odesłane do nadawcy. Adres zwrotu to: ?Makowski? ul. Dobryszycka 65 97-505 Blok Dobryszyce. Jeśli przesyłka zwrotna jest nadawana kurierem prosimy przesłać na adres kontakt@homeble.pl nr przesyłki oraz nazwę kuriera w celu umożliwienia jej śledzenia.

  5. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni pod warunkiem fizycznego zwrotu towaru do sklepu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. W przypadku nie dokonania zwrotu w ustawowym terminie 14 dni roszczenie wynikające z przesłanego oświadczenia traci ważność.