Home / Reklamacje / Polityka Prywatności

  Reklamacje / Polityka Prywatności

  REKLAMACJE
  1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne lub braki, ma prawo do złożenia w Sklepie reklamacji. Reklamacja musi być udokumentowana dokumentami przesłanymi na adres podany poniżej.
  Mimo zabezpieczeń meble niestety ulegają również uszkodzeniu w czasie transportu i przeładunków w firmach kurierskich, dlatego prosimy o sprawdzanie przesyłek przy odbiorze lub w dniu odbioru.
  UWAGA: Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu produktów odbieranych z naszego magazynu przez przewoźników lub osoby trzecie przysyłane przez klienta.

  2. Aby złożyć reklamację należy przesłać na adres kontakt@homeble.pl dokumenty:
  – skan lub zdjęcie dowodu zakupu (paragon lub faktura),
  – zdjęcia wady lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia mechanicznego należy przesłać zdjęcie opakowania.
  – protokół szkody sporządzony przez kuriera dostarczającego przesyłkę w przypadku uszkodzeń mechanicznych.

  3. W przypadku mebli, które były dostarczane do klienta naszym kurierem lub naszym transportem, uszkodzone przesyłki są odbierane przez naszego kuriera w ciągu 7 dni od zgłoszenia reklamacji. Termin odbioru jest ustalany w zależności od warunków przewozowych firmy kurierskiej.
  Reklamacje jeśli jest to technicznie potrzebne są rozpatrywane w siedzibie sprzedawcy Homeble.PL ul. Dobryszycka 65 97-505 Blok Dobryszyce

  4. Data przesłania dokumentów wymienionych w pkt2. oraz wadliwego towaru jest datą złożenia reklamacji.

  5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni.
  6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu WWW.HOMEBLE.PL
  1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
  przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
  Homeble.pl z siedzibą w Blok Dobryszyce ul. Dobryszycka 65
  NIP 772-241-78-88
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
  stronami umowy.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików ?cookies? [patrz polityka plików ?cookies?].
  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
  8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
  danych w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
  internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
  serwis HOMEBLE.PL Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
  dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).